ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠣᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠳᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠣᠢ


ᠶᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠨᠦ ᠳᠤᠭᠰᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠡᠯᠳᠦᠰᠭᠢᠪᠠᠯ ᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠣᠯᠤᠷᠮ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1973
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01