ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠥᠭᠡ

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠣᠷᠪᠠᠵᠤ

ᠭᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠭᠦᠷᠪᠠᠭᠦ


ᠡᠵᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠦᠮᠦᠳᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠭᠠᠨ


ᠰᠢᠳᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠳ

ᠰᠢᠪᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ


ᠭᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ


ᠵᠢᠷᠠ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠥᠭᠦᠭᠦ


ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ

ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠱᠠᠩ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ


ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ


ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ

ᠰᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ


ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠰᠠᠷᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ


ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ

ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠫᠠᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ


ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠠᠯᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ

ᠭᠡᠯᠳᠡᠩ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠡᠴᠡ ᠱᠤᠪᠳᠤᠩ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ


ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ


ᠠᠰᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠤᠨᠤᠬᠤ

ᠳᠦᠳᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠦᠷᠪᠠ ᠬᠤᠨᠤᠬᠤ


ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ

ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ


ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠢᠶᠠᠪᠠᠴᠤ ᠥᠭᠡᠷ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ

ᠥᠭᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠪᠠᠴᠤ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠩᠰᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ


ᠡᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭᠠᠪᠠᠯ ᠥᠭᠡᠷ

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠰᠢᠭᠠᠪᠠᠯ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ


ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭ

ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ


ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠡᠮ᠎ᠠ ᠰᠤᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠪᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ


ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ


ᠪᠣᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ

ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠬᠤ


ᠪᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠮᠠᠯ

ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠮ


ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ

ᠭᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠢᠭᠤᠷ


ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ

ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠢᠬᠤ


ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ

ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ


ᠲ᠋ᠠᠭᠢᠵᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠳ

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠭᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠳ᠋ᠠ


ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠠᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ


ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ

ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠷ


ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠣᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠪᠠ


ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ

ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠦ


ᠬᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠤ


ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠴᠢᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ


ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ

ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠ


ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ


ᠭᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ

ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠵᠤ ᠥᠭᠦᠪᠡ


ᠰᠤᠬᠤᠷ ᠮᠤᠤᠷ ᠲᠤ

ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ


ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3527
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ