ᠰᠠᠯᠭᠢ

ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠯᠭᠢ

ᠠᠶᠤᠤᠯᠢᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠵᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊   ᠰᠠᠯᠭᠢ

ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠯᠭᠢ

ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠦᠳᠤ ᠪᠣᠯᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠯᠭᠢ

ᠡᠩ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠨᠢᠯ ᠣᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠯᠭᠢ

ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠯᠭᠢ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠯᠭᠢ

ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭᠯᠡᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠯᠭᠢ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠢᠵᠢᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1849
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15