ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ (165)
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 952593
ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠠᠪᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠶᠢᠰᠦ ᠠᠷᠪᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠬᠤᠷᠢ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠲᠦᠴᠢ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠲᠠᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠵᠢᠷᠠ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠲᠠᠯᠠ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠨᠠᠶᠠ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠶᠡᠷᠡ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠪᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠢᠰᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠦᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁