ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠡᠨ

          ᠣᠷᠢᠳᠣ ᠵᠦᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠰᠦᠬᠡᠥᠨ ᠡᠢᠷᠡᠬᠥ

          ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

          ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠷᠡᠮᠥᠷᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ

          ᠰᠠᠭᠣᠬᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠰᠣᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋‍ᠠ

                 ︱ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠣᠤ 《 ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ 》 ᠡᠴᠡ


ᠲᠠᠭᠣᠤ ᠲᠠᠭᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠬᠢᠵᠣ ᠲᠣᠳᠣᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠣᠨ ᠣᠳᠣᠨᠠᠮ

ᠲᠣᠳᠠᠭᠣ ᠲᠣᠳᠠᠭᠣ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠦᠬᠥᠵᠦ ᠡᠷᠬᠢ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠥᠷᠡᠨᠡᠮ

ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠬᠣ ᠮᠠᠳᠣ ᠣᠰᠣᠨ

ᠲᠡᠷᠳᠡᠬᠡ ᠠᠯᠣᠰ ᠢ ᠰᠡᠬᠥᠷᠡᠰᠥᠯᠠᠬᠥ ᠮᠠᠳᠣ ᠰᠦᠨᠡᠰᠥᠨ

ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠣᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤᠨ

ᠲᠣᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠦᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠡᠬᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠮᠣᠭ᠍ᠯᠠᠬᠥᠨ

ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠳᠣᠭᠣᠨ ᠵᠢᠰᠣᠮ ᠲᠡᠶ ᠮᠥᠷᠡᠨ

ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠮᠠᠳᠠᠨ ᠭᠠᠳᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠮᠣᠢᠩᠬᠥᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠯᠮᠥᠭ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠬᠥᠷ ᠰᠣᠯᠢᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠬᠥᠳᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠧ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠲᠠ ᠶᠣᠮ

ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠬᠡᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠥᠯᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠢ ᠣᠰᠣᠨ ᠴᠤ ᠲᠠ ᠶᠣᠮ

ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠡᠢᠨᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠣ ᠮᠠᠯᠳᠠᠯᠵᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠣᠨᠠᠮ

ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠮᠠᠳᠣ ᠠᠩᠬᠢᠯᠣᠨ ᠡᠢᠷᠠᠨᠠᠮ

ᠦᠯᠣᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠣᠨᠣᠬᠣᠢ

ᠦᠷᠯᠥᠭ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠣ

ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠥᠰᠣᠬᠥᠯᠬᠥᠢ

ᠦᠥᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠣ

ᠱᠠᠩᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠳᠬᠣᠭᠣᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠣ ᠬᠡᠶᠥᠷᠠᠨᠡᠮ

ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠲᠦᠬᠥ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠢᠨᠠᠮ

ᠠᠰᠣᠷᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠯ ᠨᠡᠬᠡᠨ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ

ᠠᠷᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ

ᠡᠢᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠥᠩᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠮᠢᠨᠣ ᠮᠥᠷᠡᠨ

ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠲᠡᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠠᠷ ᠵᠢᠷᠮᠥᠰᠥᠯᠠᠬᠥ ᠠᠯᠣᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ᠃


ᠰᠥ᠋ ᠰᠥ᠋ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠥᠯᠵᠦ ᠰᠠᠴᠣᠯᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠥᠨᠡᠮ

ᠰᠡᠬᠥᠳᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠣᠷᠠᠨ ᠬᠠᠪᠣᠵᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠨᠠᠮ

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠳᠣ ᠣᠰᠣᠨ

ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠᠨ ᠮᠠᠳᠣ ᠨᠢᠳᠣᠨ

ᠰᠠᠯᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤᠨ

ᠰᠠᠨᠠᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡᠮᠥᠭ ᠶᠢᠠᠨ ᠬᠦᠷᠥᠬᠡᠳᠥᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠥᠯᠬᠡᠵᠦ ᠬᠦᠢᠴᠡᠬᠥᠨ

ᠵᠦᠬᠡᠬᠡᠢ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠥᠩᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠨᠢᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ

ᠵᠡᠬᠦᠳᠦᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠥᠷᠬᠥᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ

ᠵᠦᠡᠭ ᠮᠥᠷᠣᠬᠡᠳᠥᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠩᠬᠢᠷᠠᠳ ᠲᠡᠶ ᠵᠦᠷᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠨ ᠬᠣᠷᠭᠣᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠶᠣᠵᠣ ᠲᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠲᠠ ᠶᠣᠮ

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠠᠳᠣᠷᠴᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠬᠥᠳᠡᠯ ᠴᠤ ᠶᠣᠮ

ᠰᠡᠬᠥᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠩᠬᠢᠷ ᠮᠠᠳᠣ ᠲᠣᠩᠰᠢᠨ ᠡᠢᠷᠠᠨᠠᠮ

ᠰᠧᠨᠳᠡᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠮᠠᠳᠣ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠨᠠᠮ

ᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣᠢ

ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠡᠮᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠣ

ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠬᠣᠢ

ᠮᠣᠢᠩᠬᠡ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠡᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠣ

ᠬᠠᠯᠢᠭᠣᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠣᠬᠣ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠣ ᠨᠢᠰᠣᠨᠠᠮ

ᠬᠠᠠᠴᠣᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠭᠣᠯᠬᠣ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠳᠡᠵᠦ ᠵᠢᠪᠠᠷᠠᠨᠠᠮ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠶᠢᠠᠨ ᠨᠢᠬᠥᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠯᠳᠠᠬᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ

ᠡᡁᠤᠢᠩᠨᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠮᠢᠨᠣ ᠮᠥᠷᠡᠨ

ᠬᠦᠷᠡᠨᠭ᠌ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠪᠣᠴᠠᠵᠣ ᠣᠷᠣᠰᠬᠣ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠣᠩᠨᠢᠭᠣᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠣᠬᠣᠳᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰ᠂ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬ᠂ᠪᠦᠬᠡᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 466
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠦᠷᠡᠯᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁